גלימות עורכי דין

מתכון להצלחה כמשפטן הוא, בראש ובראשונה ידע ויכולת מקצועית, הכנה מדוקדקת והופעה מכובדת.

מרכיב חשוב של הופעה הינו הלבוש והפריט המרכזי בו - גלימת עורך הדין או גלימת השופט.

Designed by Eris Shimoni. 

info@larusha.com         טל: 04-6180928